Huiseigenaar verzekering

In het geval van aansprakelijkheidsverzekering voor huiseigenaren, beschermt de eigenaar van het onroerend goed zich tegen de risico's waarvoor hij wettelijk aansprakelijk is door het bezitten van een huis of grondstuk.
In principe is het ook dat u verplicht bent om schadevergoeding te betalen als u iemand anders schade heeft toegebracht. Dit is geregeld in het Duitse Burgerlijk Wetboek (bijvoorbeeld in § 823).

Als de eigenaar van een huis of grondstuk door iemand aansprakelijk wordt gesteld voor het niet nakomen van zijn verplichtingen, dekt de aansprakelijkheidsverzekering voor eigendommen de persoonlijke of materiële schade, als hij deze niet moedwillig heeft veroorzaakt.

Een huis- of grondeigenaar is aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door de schending van zijn verkeersveiligheidsverplichtingen. Dit zijn bv. het opruimen en het strooien van de stoep voor het huis. Deze zorgplicht wordt ook wel due diligence genoemd. De BGB § 276 - 2 stelt dat het verwijtbaar is dat hij voorbijgaat aan de zorg en hiervoor bestraft kan worden.

Wie is verzekerd?

De verzekerde is in de eerste plaats de huis- of grondeigenaar zelf (als privépersoon of als rechtspersoon).     

Daarnaast echter, alle personen die handelen namens de verhuurder of grondbezitter. Als ingehuurde werklieden of werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bv. schoonmaak, elektrische werkzaamheden, administratie en tuinonderhoud, uitvoeren.

 

Een arbeidsovereenkomst is niet verplicht en er kan ook iemand (bijvoorbeeld een familielid) activiteiten gratis uitvoeren.

 

Wat is verzekerd?

Allereerst neemt de aansprakelijkheidsverzekering ook de bescherming van de verzekeringnemer over, zelfs als deze ten onrechte als zogenoemde passieve rechtsbescherming aansprakelijk kan worden gesteld.

De verzekeringsmaatschappij controleert of de verzekeringnemer aansprakelijk kan worden gesteld voor de schade en vergoedt de schade als dit gerechtvaardigd is.

In het geval van ongerechtvaardigde vorderingen op de polishouder, zou de verzekeringsmaatschappij de vordering zelfs voor de rechter verdedigen indien nodig.

Ook bij de huis- en grondstukaansprakelijkheidsverzekering is van toepassing dat u volgens de wetgevende macht voor het volledige bedrag aansprakelijk bent. U kunt ook de hoogte van de verzekerde bedragen zelf kiezen als verzekeringnemer.

In de regel zijn de schades per verzekeringsjaar op het dubbele begrenst.

 

Onderdelen van de huis- en grondbezitteraansprakelijkheidsverzekering            

Persoonlijk letsel is schade die men aan een persoon toevoegd. Dit kan de dood, verwonding of andere gezondheidsschade zijn.

 

 

Welke kosten moeten aan persoonlijk letsel worden toegerekend?

Bijvoorbeeld ziekenhuiskosten, verpleegkosten, schadevergoedingen, etc.

Materiële schades zijn schades waarbij iemand iets heeft beschadigd, vernietigd of vernietigd.

 

Welke kosten vallen onder schade aan eigendommen?

Voor dingen die nog moeten worden gerepareerd, worden de respectieve reparatiekosten of renovatiekosten genomen. Voor vernietigde zaken die niet langer kunnen worden gerepareerd, wordt de vervangingswaarde of wordt het waardeverlies gecompenseerd.

Belangrijk is bij de aansprakelijkheidsverzekering het verschil met bv. de inboedelverzekering, dat de schade alleen op basis van de actuele waarde wordt vergoed. Volgens de Duitse wet (BGB § 249) is men alleen verplicht om de huidige staat van het artikel te vergoeden.

 

 

Welke kosten vallen onder vermogensschades?

Bijvoorbeeld werkuitval, winstdaling of verlies of verlies van gebruik

Deze kosten zijn ook terug te vorderen!

Maar als de benadeelde partij mede verantwoordelijk is voor het optreden van de schade, dan wordt dit in korting gebracht (BGB § 254)

 

Was zählt zum Umfang des Versicherungsschutzes

Zoals de naam van de verzekeringsmaatschappij zegt, zijn de risico's verbonden aan een wonings- of grondstukverzekering gedekt. Dit omvat dingen die op het onroerend goed aanwezig zijn zoals bv. bomen, planten of vijvers, maar ook het gebruik van werktuigen zoals bv. een grasmaaier. Ook de wettelijke aansprakelijkheid die de eigenaar heeft en contractueel overgedragen aan de huurder.

De verzekeringsmaatschappij zou dienovereenkomstig aansprakelijk zijn als de verzekeringnemer of aan wie hij contractueel deze taken heeft overgedragen zijn verplichtingen heeft geschonden. Dat zou bv. kunnen zijn, bij het opruimen of onderhoud van het gebouw of het schoonmaken daarvan.

Meeverzekerd zijn ook bv. schades veroorzaakt door opstuwing van het riool, maar ook materiële schade veroorzaakt door huishoudelijk afvalwater in het gebouw, en in beperkte mate bouwwerkzaamheden aan het gebouw.

Als het om woongemeenschappen volgens WEG gaat, is deze gemeenschap de polishouder. Meeverzekerd dan ook de wettelijke aansprakelijkheid van de beheerder voor dit risico, maar ook de aanspraken van de huiseigenaar (s) tegen de beheerder. Verder wederzijdse aanspraken van individuele appartementhouders van WEG, voor zover deze in het belang van de gemeenschap zijn.

Dit sluit echter schade aan de gemeenschapsruimtes uit.

De basis voor deze verzekering is dan ook de Algemene Voorwaarden Verzekering (AHB) maar ook de bijzondere voorwaarden voor de aansprakelijkheidsverzekering van huiseigenaren.

Daarnaast kan uiteraard elk lid nog individuele afspraken maken.

 

Immobilienbewertung

Wir übernehmen Ihre Immobilienbewertung Jetzt hier bewerten

Bundesweite Immobilienangebote

Jetzt hier bewerten

Kapitalanlageimmobilien

Text

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.