Bouwers verzekering

Geen (nieuw)bouw zonder bouwaansprakelijkheidsverzekering

Een vuistregel voor huizenbouwers is: geen woningbouw zonder een bijbehorende bouwaansprakelijkheidsverzekering. 

De bouwaansprakelijkheidsverzekering garandeert de eigenaar van de woning een uitgebreide verzekeringsdekking tegen alle wettelijke aansprakelijkheidsclaims die in een nieuwbouwtraject kunnen ontstaan, bijvoorbeeld bij een gezinswoning of de uitvoering van een ander bouwproject. Een verzekeringsval bij een nieuwbouw kan sneller plaatsvinden dan dat het de klant lief is, omdat de bouwplaats bijvoorbeeld slecht gemarkeerd of verlicht is.

 

Plichten van de eigenaar van de te bouwen woning:

Elke eigenaar van een huis is verplicht zijn bouwplaats goed te beveiligen. Dit betekent dat alle maatregelen moeten worden genomen om het risico van letsel voor derden op en door de bouwplaats tot een minimum te beperken. In de regel wordt deze zorgplicht overgedragen van de klant naar het bedrijf die de bouw uitvoerd. De eigenaar kan zich echter niet onttrekken aan zijn taak van toezicht en zorgvuldigheid. Dat wil zeggen, zelfs wanneer een overdracht van de zorgplicht naar de site manager of het bouwbedrijf heeft plaatsgevonden, kan de eigenaar aansprakelijk worden gesteld als er word bewezendat hij zijn controletaken niet goed heeft uitgevoerd (waar de eigenaar de bewijslast moet aantonen).

 

Als meerdere bedrijven op een bouwplaats werken, is het de plicht van de eigenaar om een ​​coördinator aan te stellen die de naleving van de arbovoorschriften organiseert en superviseert. Een dergelijke coördinator kan bijvoorbeeld een architect zijn. Bij het bouwen van een nieuw huis in Emsland kan de klant deze taken ook zelf uitvoeren.

 

Verzekeringsdekking voor claims die voortvloeien uit wettelijke verplichtingen

Met een bouwaansprakelijkheidsverzekering kunnen eigenaren zichzelf beschermen tegen claims voor schendingen van wettelijke verplichtingen bij het bouwen van een nieuw gebouw. In de privé aansprakelijkheidverzekering of in de bedrijfs aansprakelijkheidsverzekering - als de eigenaar in Emsland wil niet bouwen, maar als ondernemer (verdere) productie-installatie wil opzetten is het risico meestel al meeverzekerd als onderdeel van de eigenaar aansprakelijkheidsverzekering. De meeste verzekeringsmaatschappijen beperken de verzekeringsdekking echter tot bouwprojecten op hun eigen terrein tot een bedrag van 50.000 euro.

 

Als het verzekerde bedrag in de aansprakelijkheidsverzekering huiseigenaren wordt overschreden, moet een aanvullende verzekering voor aansprakelijkheid van de klant worden afgesloten. Een vergelijking met een verzekering geeft u een eerste overzicht van de diensten en kosten van de aansprakelijkheidsverzekering van de eigenaar. Bij de berekening van de verzekering is meestal een duizendste van de bouwkosten. Dit betekent dat de nieuwbouw van een eengezinswoning in het Emsland 250.000 euro kost, moet worden berekend met een verzekerde som van 250 euro. Als de bouw van een nieuwe productiehal in Emsland 2.500.000 euro kost, moet de ondernemer een verzekerde som van 2.500 euro als klant verwachten.

Typische schadegevallen

In de plicht van de openbare veiligheid, moet de eigenaar zorgen voor de verkeersveiligheid van de bouwplaats. Dit omvat de toegangswegen en, indien nodig, het materieelmagazijn. De bouwaansprakelijkheidsverzekering treedt dan in werking als bijvoorbeeld een fietser of voetganger uitglijdt op de vuile bestrating of trottoir en als gevolg daarvan verwond. De verzekering grijpt ook in als het aannemingsbedrijf bijvoorbeeld bouwmaterialen niet op de juiste manier opslaat en beveiligt en als gevolg daarvan een ongeval met een derde gebeurt.

De opzichtplicht omvat ook het beveiligen van de bouwplaats. Als, bijvoorbeeld, een derde partij die door de klant is uitgenodigd om de bouw te inspecteren gewond raakt betaald de verzekering de schade. Hetzelfde geldt, bijvoorbeeld als een kind zonder toestemming op de bouwplaats speelt en valt wegens een onbeveiligde bouwplaats of graafwerkzaamheden met een machine het grondstuk van de buren beschadigd.

De eigenaar draagt ​​ook de verantwoording voor het uitzoeken van geschikte bouwpartners en ambachtslieden die een bepaalde zorgplicht moeten vervullen. De klant draagt ​​daarom de verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat alle bedrijven die op de bouwlocatie in bedrijf worden gesteld, ook betrouwbaar en zorgvuldig werken. Zelfs bij gebruik van een coördinator (bijvoorbeeld architecten) blijft de verantwoording in handen van de eigenaar. Als iemand gewond is geraakt en er bewezen is dat de eigenaar zijn zorgplicht niet is nagekomen, wordt hij aansprakelijk gesteld.

 

Conclusie

Een eigenarenaansprakelijkheidsverzekering beschermt de eigenaar tegen de financiële gevolgen van schendingen van de wettelijke verplichtingen inzake verkeersveiligheid, monitoring, selectie en verantwoording. Bij het maken van een vergelijking met de verzekering moeten deze punten daarom in aanmerking worden genomen.

Trouwens, de aansprakelijkheidsverzekering voor de bouwer/eigenaar moet ook gelden als de bouwer niet schuldig is. In het geval van vergelijking van verzekeringen moet er ook voor worden gezorgd dat de verzekering zich in een dergelijk geval verbindt tot het verdedigen van de ongerechtvaardigde schadeclaims en alle juridische kosten die in dit verband zijn gemaakt.

Met de voltooiing van de bouwwerkzaamheden, maar uiterlijk na twee jaar eindigt de bescherming van de aansprakelijkheidsverzekering voor de bouw van een nieuwe gezinswoning in Emsland. Het verzekeringscontract verloopt automatisch. Als het bouwproject langer dan twee jaar duurt, moet hiermee ook rekening worden gehouden in de vergelijking met de verzekering. De bescherming kan meestal zonder problemen worden uitgebreid.

 

 

Immobilienbewertung

Wir übernehmen Ihre Immobilienbewertung Jetzt hier bewerten

Bundesweite Immobilienangebote

Jetzt hier bewerten

Kapitalanlageimmobilien

Text

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.