Aansprakelijkheidsverzekering

Er zijn verschillende vormen van aansprakelijkheidsverzekering, een privé aansprakelijkheidsverzekering is er een van.

Op het vergelijkingsportaal Emslandcheck kan de potentiële klant uit het Emsland verschillende aanbieders vergelijken voor een privé-aansprakelijkheidsverzekering.

 

De persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering stelt de particuliere verzekeringnemer en zijn gezin in eerste instantie vrij van aanspraken van derden in het kader van de overeengekomen dekking. Werknemers in particuliere huishoudens kunnen ook door deze verzekering worden gedekt. Er zijn andere risico's die kunnen worden opgenomen in een persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering (daarover later meer).

 

De privé-aansprakelijkheidsverzekering is in principe geen verplichte verzekering. Daarom zijn er geen voorgeschreven dekkingsbedragen, in tegenstelling tot de autoverzekeringsverzekering, die een verplichte verzekering is. Maar er is geen limiet aan de hoeveelheid aansprakelijkheid. De aansprakelijkheid is afgeleid van § 823 BGB. Dit is de wettelijke verplichting om de schade veroorzaakt door de veroorzaker te vergoeden.

 

De schade kan alleen worden gedekt door de verzekering als de schade is veroorzaakt door nalatigheid of grove nalatigheid.

 

Bovendien moet de schade zich hebben voorgedaan in de privésector. Als de schade als gevolg van bv. een professionele of vrijwilligersactiviteit, kan dit vallen onder een andere aansprakelijkheidsverzekering.

 

Kortom, de privaatrechtelijke aansprakelijkheid dekt de alledaagse risico's, maar het is nog steeds noodzakelijk om te onderzoeken wat de persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering van de individuele verzekeringsmaatschappijen moet dekken en tegen welke risico's men zich mogelijk moet afdekken. U vindt meer informatie op de volgende pagina (link invoegen met privéverzekeringen).

Het is nu algemeen bekend dat eigenaren van huisdieren in sommige gevallen een extra aansprakelijkheidsverzekering voor de dieren moeten afsluiten. Sommige dieren zijn gedekt door een privé-aansprakelijkheidsverzekering en anderen moeten een eigen aansprakelijkheidsverzekering hebben.

In Emsland zijn er nogal wat zogenaamde boerderijen. Hier worden vaak enkele dieren gehouden en het landoppervlak wordt ook gedeeltelijk gebruikt voor landbouw. In deze specifieke gevallen kan de landbouwaansprakelijkheidsverzekering de betere optie zijn. Om dit in individuele gevallen te controleren, gelieve ons te contacteren "link contactformulier".

 

 

De particuliere aansprakelijkheidsverzekering dekt geen schade veroorzaakt door het gebruik van motorvoertuigen. Deze zijn gedekt door een motoraansprakelijkheidsverzekering.

Dan is er een zogenaamde pensioenverzekering, die tijdelijk bijkomende aansprakelijkheidsrisico's dekt. Dit is natuurlijk niet van toepassing op de aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen. Aangezien deze verzekering slechts tijdelijk is, moeten deze risico's dienovereenkomstig aan de aansprakelijkheidsverzekeraar worden gemeld.

 

Er zijn meestal verschillende dekkingsbedragen voor verschillende risico's. In sommige gevallen worden ook de bedragen voor lichamelijk letsel en materiële schade samengevat. In sommige polissen kunt u nog steeds de geldelijke schade afdekken. Voor dit risico is het echter raadzaam om een ​​extra vermogensaansprakelijkheidsverzekering voor financieel verlies af te sluiten.

 

Aanvankelijk is de basis voor aansprakelijkheidsverzekering de uniforme algemene aansprakelijkheidsverzekering (AHB). Verschillen in de individuele dekkingsconcepten zijn te vinden in de aanvullende voorwaarden van de individuele verzekeringsmaatschappijen. Eerst kunt u deze vergelijken in de verzekeringsvergelijkingscalculator op Emslandcheck.de of later worden deze voorwaarden of omschrijvingen geleverd in een extra aanvulling bij de polis.

 

In het volgende worden de bouwstenen toegelicht, die aanvullend kunnen worden opgenomen in de privé-aansprakelijkheidsverzekering.

 

Standaarddekking - dubieuze debiteurenverzekering

Mocht iemand schade toebrengen aan u of uw gezinsleden (medeverzekerden) en deze persoon is niet verzekerd tegen deze schades dan wordt deze verzekering van kracht.

 

 

Deze verzekering wordt echter alleen verstrekt als een juridisch bindende oordeel van kracht is.
Vaak moet de claim een ​​minimumbedrag hebben en tegelijkertijd zijn er ook maximale limieten bij de verzekeringsmaatschappijen. Deze zijn te vinden in de voorwaarden van de individuele bedrijven.

 

Dekking voor niet vervolgbare kinderen

De wet bepaalt dat kinderen tot 7 jaar niet zelf verantwoordelijk kunnen worden gesteld (op de openbareweg kan het langer zijn - echter maximaal tot de leeftijd van 10 jaar).

Als de ouders dan hebben voldaan aan uw toezichtplicht, heeft de benadeelde geen recht op enige schadevergoeding. Dit is vaak moeilijk voor de ouders van het kind die de schade heeft veroorzaakt. Sommige verzekeraard bieden de mogelijkheid dit extra te verzekeren.

 

In de meeste gevallen moeten echter maximale limieten voor de uitbetalingen in acht worden genomen.

 

Het is anders met kinderen met een handicap. Bij b.v. mentale handicap of kinderen met zorgbehoeften, deze moeten dienovereenkomstig in het verzekeringscontract worden opgenomen via een clausule. Dan zijn ze ook verzekerbaar na de meerderjarigheid.

 

Schades aan een gehuurd oblect.

Deze schades zijn over het algemeen ook in de privéaansprakelijkheidsverzekering meeverzekerd.

Allereerst gelden er vaak andere verzekeringsbedragen en de zogenaamde "geleidelijke schades" (schade die geleidelijk is ontstaan) wordt meestal uitgesloten van verzekeringsdekking. Schade aan elektrische eenheden is ook uitgesloten van verzekeringsdekking.

Omdat er een glasverzekering is, die afzonderlijk kan worden afgesloten, is zelfs glasschade van deze verzekering uitgesloten.

 

Glasschades in hotels of andere buitenlandse plaatsen kunnen echter worden uitbetaald.
Hulpverlenersschades.

 

Onder hulpverleningsschades wordt verstaan ​​de schade die iemand toebrengt aan de benadeelde partij. Bijvoorbeeld bij verhuizingen of kleine reparaties. Zelfs dan is er geen aansprakelijkheid van de wetgever (in geval van lichte nalatigheid).

 

Men kan dit risico verzekeren met een aanvullende clausule. Nogmaals, hier gelden in de regel maximale grenzen aan de hoogte van de uitkeringen.

 

 

Sleutelschades

Dit verwijst naar het verlies van vreemde privé-, bedrijfs- en vrijwilligerssleutels.

Dit risico kan ook via een aanvullende clausule in het contract worden opgenomen en er zijn in de regel maximale uitkeringsbedragen.

 

Vrijwilligerswerk

In Emsland zijn er veel mensen die lovenswaardig vrijwilligerswerk uitoefenen. Of het nu in sportclubs, kleuterscholen of ander vrijwilligerswerk betreft. Niettemin is dit geen privéactiviteit maar een vrijwilligersactiviteit.

 

Ook dit risico kan in de verzekeringsdekking van de betrokken personen worden opgenomen door middel van een overeenkomstige clausule.

 

Niet verzekerd zijn publieke of soevereine erebureaus, zoals burgemeester, vrijwillige brandweer, ondernemingsraad etc.

Deze personen zijn echter verzekerd door de respectieve instanties via hun aansprakelijkheidsverzekering.

 

 

Immobilienbewertung

Wir übernehmen Ihre Immobilienbewertung Jetzt hier bewerten

Bundesweite Immobilienangebote

Jetzt hier bewerten

Kapitalanlageimmobilien

Text

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.